SERVICII DE CALIBRARE ȘI ETALONARE

Calibrarea și etalonarea periodică a aparaturii de măsură și control, cât și a sistemelor de detecție gaze, a echipamentelor de monitorizare a mediului și a echipamentelor analitice de laborator sunt servicii pe care TehnoINSTRUMENT le asigură în majoritatea cazurilor clienților săi, prin răspunsuri prompte la comenzi punctuale, dar și prin contracte care asigură periodicitatea cerută de echipamente și de legislația în vigoare.

Serviciile de calibrare și etalonare pot fi asigurate atât în locația beneficiarului, cât și în laboratorul propriu sau în alte laboratoare certificate, în funcție de specificul echipamentului, de etaloanele necesare, dar și de normele legale.