Echipamente pentru monitorizarea calității aerului

De la monitorizarea de particule, a gazelor cu efect de seră și a altor noxe și până la monitorizarea mirosurilor, putem furniza echipamentele necesare atât monitorizării continue cât și discontinue, după metode standardizate sau după metode echivalente, în mediu exterior sau interior, de la cele mai simple detectoare sau prelevatoare până la autolaboratoare sau sisteme complexe de monitorizare.

TehnoINSTRUMENT este, și în acest domeniu, partenerul unor furnizori de anvergură mondială, precum Ecotech, Opsis, Aeroqual, Scentroid, TSI.