MONITORIZARE MEDIU

Mediul înconjurător este un factor extrem de important în evoluția accelerată a societății postindustriale, iar monitorizarea este primul pas care trebuie făcut în protejarea sa. Prin experiența dobândită din sutele de aplicații furnizate, dar și prin lista furnizorilor de prim rang, oferim soluții de cel mai înalt nivel, concepute pentru nevoile fiecărui client. Portofoliul nostru din acest domeniu include atât echipamentele cele mai simple – senzori, prelevatoare – dar și sisteme complexe de monitorizare sau autoloaboratoare.

TehnoINSTRUMENT deține expertiza necesară pentru alegerea soluțiilor optime și implementarea acestora în cadrul sistemelor celor mai avansate.

Echipamente pentru monitorizarea emisiilor de poluanti in aer - Produse TehnoINSTRUMENT

În anul 2000, compania noastră livra primul sistem de monitorizare continuă emisii din România, realizat conform normelor românești în vigoare la acea dată, dar care respecta și normele …

Echipamente pentru monitorizarea calitatii aerului - Produse TehnoInstrument

De la monitorizarea de particule, a gazelor cu efect de seră și a altor noxe și până la monitorizarea mirosurilor, putem furniza echipamentele necesare atât monitorizării continue cât și discontinue …

Senzori meteo - Produse TehnoINSTRUMENT

Prin parteneriatul cu firmele LSI Lastem și UGT, TehnoINSTRUMENT oferă clienților săi echipamente pentru măsurarea și monitorizarea celor mai importanți parametri meteorologici …

Echipamente pentru hidrologie si monitorizarea calitatii apei - Produse TehnoINSTRUMENT

TehnoINSTRUMENT furnizează echipamente pentru monitorizarea calității apei subterane, de suprafață, din stațiile de tratare și epurare, dar și echipamente pentru monitorizarea …

Echipamente pentru monitorizarea calității solului - Produse TehnoINSTRUMENT

Furnizăm o gamă largă de echipamente profesionale utilizate în studiul și monitorizarea calității solului, echipamente produse de partenerul nostru german UGT GmbH.

Echipamente pentru monitorizarea vegetatiei - Produse TehnoINSTRUMENT

Prin parteneriatul cu firma germană UGT Gmbh oferim o gamă foarte largă de echipamente pentru monitorizarea vegetației, de la dendrometre, porometre și fluorometre, până la senzori  …