ECHIPAMENTE DE CERCETARE ÎN DOMENIUL MECANICII FLUIDELOR ȘI AL COMBUSTIEI

Procesarea imaginilor obținute cu ajutorul luminii laser permite investigarea oricărui tip de curgere (laminară, turbulentă, multi-fazică, la temperaturi înalte, sub sau super-sonică), cu rezoluții spațiale și temporale ridicate. Tehnicile de analiză imagistica (LIF, PIV, PLIF, împrăștierea luminii Raman sau Reyleigh) permit măsurarea unui număr mare de mărimi specifice mecanicii fluidelor sau combustiei.